Öppettider - Hälsocentral

Måndag - fredag

07:45 - 16:45

Läkarmottagning - Drop-in

08:00 - 10:00 och 13:00 - 14:00

Distriktssköterskemott. - Drop-in

13:00 - 15:00

Provtagning - Drop-in

Mån-tors 08:00 - 11:0013:00 - 15:00

Fredag 08:00 - 11:0013:00 - 14:00

 

Telefonnummer vårdcentral:

0480-700 700

 

 pdficon largeListningsblankett hittar du här!

 

Boka Friskvårdsmassage hos vår fysioteraput!

Boka massage i Kalmar

 

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, har vi uppdaterat vår policy för personuppgiftshantering, se policyn här.

 

Vi på Cityläkarna i Kalmar arbetar med integrerad beteendehälsa  (IBH). Våra psykologer och psykoterapeuter erbjuder evidensbaserad, individanpassad och högkvalitativ vård för ökad psykisk hälsa. Vi arbetar med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT).

Du kommer i kontakt med oss via remiss från din läkare/sjuksköterska på Cityläkarna. Våra besök pågår i 25-30 minuter. Under ett besök så arbetar vi fram en gemensam bild av din problematik och vad du vill förändra, samt hjälper dig med nya färdigheter för att uppnå förändringen. Vid behov remitterar eller hänvisar vi dig vidare till andra instanser, så att du kan få rätt hjälp utifrån dina behov.

Vi erbjuder:

  • Föreläsningar om stress och sömn
  • iKBT för oro, ångest, depression, stress & sömn
  • Terapeutledd KBT/ACT med hjälp av arbetsböcker
  • Individuell kortfattad KBT eller FACT
  • Gruppbehandling “Ett steg i taget” (baserad på FACT) där vi arbetar med nya färdigheter för att hantera tankar, känslor, medveten närvaro och hjälpsamma beteenden för att leva det liv du vill leva. Du deltar på totalt 4 tillfällen.

Tips till dig som patient:

Om du har problem på ditt arbete så kontakta din Företagshälsovård.

Om du har problem med alkohol eller droger så kontakta Alkohol- och drogmottagningen på Kalmar kommun (nr: 0480-450900).

 Kommande föreläsningar och grupptillfällen, våren 2020: 

  • Sömnföreläsning: Torsdag kl 15:00-16:30 den 13/2 eller 9/4.
  • Stressföreläsning: Torsdag kl 15:00-16:30 den 27/2 eller 23/4.
  • Gruppbehandling “Ett steg i taget” (FACT): Onsdagar 15:00-16:15, Startdatum: 5/2, 12/2, 26/2, 4/3 eller 1/4.

Anmäl er i receptionen, via vår telefonrådgivning (telefonnummer: 0480-700 700) eller genom att fylla i en självanmälningsblankett som finns i väntrum 1.

Varmt välkomna!

 

Nyheter

2020-02-26 Coronavirus

Om du söker för förkylningssymtom, hosta, feber, halsont, muskelvärk, varierande andningsbesvär och har varit utomlands senaste 3 veckorna - BESÖK EJ vår mottagning. 

Vänligen ring 1177, 0480-89 930 eller till oss på Cityläkarna i Kalmar 0480-700 700 för vidare vägledning och hjälp.

2019-02-22 - Cityläkarnas framtida flytt

Cityläkarna flyttar delar av sin verksamhet till ny fastighet på Esplanaden 27 (gamla Eon-huset i korsningen Esplanaden / Norra vägen). Våra sjukgymnaster, våra psykoterapeuter, delar av ledningsfunktioner samt hela företagshälsovården flyttar redan nu och börjar med patientverksamhet måndag den 4 mars 2019. 

Resten av vårdcentralen och merparten av medarbetarna arbetar kvar på Tjärhovsgatan 1 ända fram till onsdag den 13 maj 2020, då vi flyttar hela verksamheten till de nya lokalerna. Vi går då från närmare 650 kvadratmeter till 1600 kvadratmeter topprenoverade och moderna vårdlokaler. 

Vi går från 8 dedikerade parkeringsplatser som vi har nu på Tjärhovsgatan till 21 st parkeringsplatser vid den nya fastigheten, för våra kunder och patienter.

Mer information följer under året.

Tack för ert förtroende till vår verksamhet!

 

Kalmar stad